Kur pārbaudīt vārda dienas kalendāriem

Tā kā katru reizi meklēt ir diezgan traki un dažkārt nemaz nevar izsekot izmaiņām kalendāros, tad šeit zemāk aktuālie jaunumi, kas attiecas uz 2012.gada kalendāru

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām
(Likuma nosaukums 21.03.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.04.2002.)
Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:
1. Noteikt par svētku dienām:
1. janvāri — Jaungada dienu;
Lielo Piektdienu un Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu;
1. maiju — Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;
4. maiju — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;
maija otro svētdienu — Mātes dienu;
Vasarsvētkus;
23. jūniju — Līgo dienu;
24. jūniju — Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);
18. novembri — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu;
24., 25. un 26.decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);
31. decembri — Vecgada dienu.
Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.
Ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.1995., 18.12.1996., 21.03.2002., 24.05.2007. un 07.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 11.05.2011.)
2. Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām:
20. janvāri — 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;
26. janvāri — Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu;
8.martu — Starptautisko sieviešu dienu;
25. martu — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;
8. maiju — Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;
9. maiju — Eiropas dienu;
15.maiju — Starptautisko ģimenes dienu;
17.maiju — Ugunsdzēsēju un glābēju dienu;
1.jūniju — Starptautisko bērnu aizsardzības dienu;
14. jūniju — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;
17. jūniju — Latvijas Republikas okupācijas dienu;
jūnija trešo svētdienu — Medicīnas darbinieku dienu;
22. jūniju — Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);
4. jūliju — Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;
jūlija otro sestdienu — Jūras svētku dienu;
11.augustu — Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;
21. augustu — Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas dienu;
23.augustu — staļinisma un nacisma upuru atceres dienu;
1. septembri — Zinību dienu;
septembra otro svētdienu — Tēva dienu;
22. septembri — Baltu vienības dienu;
1.oktobri — Starptautisko veco ļaužu dienu;
oktobra pirmo svētdienu — Skolotāju dienu;
11. novembri — Lāčplēša dienu;
Decembra pirmo svētdienu — pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.1995., 21.09.1995., 18.12.1996., 27.11.1997., 17.06.1998., 17.02.2000., 18.05.2000., 21.03.2002., 24.05.2007., 16.07.2009., 10.09.2009. un 07.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 11.05.2011.)
3. (Izslēgts ar 29.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 20.06.1997.)
4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas PSR 1989. gada 10. novembra likumu “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, Nr. 47).
5. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 3. oktobrī
(iekļautas izmaiņas / grozījumi no 11.05.2011.)

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72608&from=off

Valsts valodas centrs:

Par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā
Izvērtējot visus laikā no 2008.gada 3.oktobra līdz 2011.gada 25.maijam saņemtos personu iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu oficiālajā kalendārā, Kalendārvārdu ekspertu komisija ar balsu vairākumu nolemj apstiprināt iekļaušanai oficiālo kalendārvārdu sarakstā 12 sieviešu vārdus un 9 vīriešu vārdus:

Sieviešu vārdi Vārdadienas datums Vīriešu vārdi Vārdadienas datums
Annika 10.aprīlis Alekss 17.jūlijs
Benedikta 21.marts Dinārs 16.oktobris
Dite 27.jūlijs Dmitrijs 4.oktobris
Emerita 3.jūlijs Edvarts 26.maijs
Genovefa 9.augusts Maksims 29.maijs
Ingūna 26.jūnijs Marks 10.novembris
Jasmīna 10.februāris Patriks 25.augusts
Kristīna 24.jūlijs Rišards 7.februāris
Nikola 6.decembris Rojs 20.augusts
Odrija 10.jūlijs
Rebeka 23.janvāris
Sāra 19.jūlijs

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72608&from=off

http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=230938

Šajā saitā ievietots oficiālais kalendārvārdu saraksts un Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas jaunākie lēmumi

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/komisijas/kalendarvardi.html

http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=230938
Šajā saitā ievietots oficiālais kalendārvārdu saraksts un Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas jaunākie lēmumi
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/komisijas/kalendarvardi.html

Izmaiņas 2014. gadā!

2014. gada 22. maijā notika Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde.

Komisija izvērtēja visus laikā no 2011. gada 25. maija līdz 2014. gada 22. maijam saņemtos iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārā un nolēma apstiprināt iekļaušanai latviešu tradicionālo kalendārvārdu sarakstā 5 sieviešu vārdus un 3 vīriešu vārdus:

Sieviešu

vārdi

Vārdadienas datums

Vīriešu

vārdi

Vārdadienas datums

Brīve

18. novembris

Enriko

7. maijs

Daiva

3. aprīlis

Lūkass

18. oktobris

Egle

24. janvāris

Vigo

20. novembris

Liepa

16. jūlijs

 

Mare

25. marts

 

Comments are closed