Latvijas karoga krāsas

Tie kas ir saskārušies ar Latvijas valsts simbolikas attēlošanu dažādos drukātos un apdrukātos materiālos, pavisam noteikti, ir arī saskārušies ar faktu, ka citu kaimiņvalstu (Igaunijas, Lietuvas) oficiālajās valdības mājas lapās ir ne tikai pieejami valsts simbolikas apraksti, to vēsture, bet arī ļoti precīzas vadlīnijas kādās krāsās (Pantone, CMYK, RGB, RAL, utt.) ir kādi elementi, kā arī ir pieejami  lejupielādei drukai piemēroti valsts simbolikas faili.

Savukārt, Latvijas simboliku meklējot interneta vidē, ir atrodami dažnedažādas vietnes, kur oficiāli būtu jābūt pieejamai visai informācijai par valsts simboliku, taču papētot tuvāk, atliek konstatēt, ka katrā vietnē ir pa „drumstaliņai” un arī informācija mēdz būt pretrunīga.

Tā piemēram, vispretrunīgākā informācija ir par Latvijas Republikas karoga krāsu. Pirmkārt,  ir minēta tikai Pantone krāsa  un tie kas ir saskārušies ar poligrāfiju, noteikti  ir arī saskārušies ar to ka dažādas datorprogrammas dažādi parvērš Pantone krāsas uz CMYK, kas nepieciešams pilnkrāsu drukas darbiem, taču ne CMYK ne RGB (web materiāliem) nav norādīts. Dažādos oficiālos avotos (ari neoficiālos) tiek minēts atšķirīgs Pantone krāsas nosaukums – Pantone 1807 C un Pantone 201C.

Kā tad ir īstenībā? Lai to saprastu ir jāieskatās dažādos oficiālajos saitos un, kā jau pie latviešiem pieņemts, daudzos likumos un to grozījumos….
Par krāsām šķietami vispilnīgāka informācija atrodama Latvijas Institūta mājaslapā http://www.li.lv/lv/aktualitates
Informācija par Latvijas Institūtu:
„Latvijas institūtu (LI) 1998. gada 29. septembrī nodibināja Latvijas valdība. Darbību Latvijas institūts uzsāka kā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet kopš 2004. gada novembra LI ir Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra.
Pirmā LI direktore bija Vaira Vīķe-Freiberga (19.10.1998.-08.07.1999.). Kopš 1999. gada vasaras LI direktors ir Ojārs Kalniņš.
LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.
Saskaņā ar nolikumu LI veic šādas funkcijas:

  1. koordinē Latvijas tēla veidošanas stratēģijas izstrādi un uzrauga tās īstenošanu;
  2. rada valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai;
  3. organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs.”

Šajā vietnē ir norādītas sekojošas krāsas:
„Colour
Colour proportions of the white colour of the flag:
Pantone “White” Colour proportions of the red colour of the flag: Pantone “1807C”;
Pantone “Latvian red” CMYK: version 1 – C: 0%; M: 100%; Y: 65%; K: 47%;
version 2 – C: 27%; M: 97%; Y: 81%; K: 27% „

Viss jau būtu labi, ja vien 2010. gada 27. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.405 nevēstītu kaut ko pavisam citu!

„IV. Latvijas valsts karoga, Latvijas valsts karoga vimpeļa un to attēlu izgatavošanas kārtība
16. Latvijas valsts karogu, Latvijas valsts karoga vimpeli un to attēlus izgatavo atbilstoši Latvijas valsts karoga likumam un šiem noteikumiem.
17. Latvijas valsts karogu un Latvijas valsts karoga vimpeli izgatavo no auduma vai cita materiāla.  18. Ja Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli izgatavo no auduma, tā karmīnsarkanajai krāsai jāatbilst Pantone Textile Colour System 19-1629 TPX vai 19-1629 TC krāsas kodam.
19. Ja Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli izgatavo no cita materiāla, tā toņiem jāatbilst šo noteikumu
20.punktā minētajiem krāsu kodiem.
20. Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa attēlu poligrāfiski veido, ievērojot šādus krāsu kodus – karmīnsarkanais Pantone 201C, baltais Pantone White.
21. Ja Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga vimpeļa attēlu veido citā tehnikā, tā toņiem jāatbilst šo noteikumu 20.punktā minētajiem krāsu kodiem.”
http://akti.delfi.lv/text.cfm?Key=0101032010042700405
http://www.likumi.lv/doc.php?id=209092&from=off

Latvijas Republikas Saeimas mājaslapā (http://www.saeima.lv/Informacija/valsts_simbolika.html) pieejama valsts simbolika nekvalitatīvā izpildījumā, *. jpg formātā, kā arī norādītilinki uz Likums par Latvijas valsts ģerboni un Latvijas valsts karoga likums . Gribētos norādīt, ka mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā jau nu gan varēja valsts ģerbonim noteikt likumā ģerboņa krāsas ciparu izteiksmē dažādām krāsu paletēm, jo jau sen pagājuši tie laiki, kad bija tikai pāris krāsu toņi pieejami…

„3.pants. (1) Lielā valsts ģerboņa vairogs ir dalīts un pusskaldīts: 1. – zilā laukā uzlecošas zelta saules puse, 2. – sudraba laukā pretēji pagriezts sarkans lauva (Kurzeme, Zemgale), 3. – sarkanā laukā sudraba grifs ar zelta mēli un sudraba zobenu labajā ķetnā (Vidzeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs zelta zvaigznes. Vairoga turētāji – labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē sudraba grifs ar zelta mēli – balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sarkansudrabsarkanu lenti valsts karoga krāsu samēros.” (http://www.saeima.lv/simbolika/gerbonis.htm)

! diemžēl informācija ir pārvietota … skat. http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/simbolika
Latvijas valsts karoga likums vēsta:
„2.pants. Latvijas valsts karoga apraksts
(1) Latvijas valsts karogs ir karmīnsarkans ar baltu horizontālu svītru.
(2) Latvijas valsts karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība ir 2:1:2.
(3) Latvijas valsts karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.
(4) Latvijas valsts karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība, kā arī karoga platuma un garuma attiecība neatkarīgi no karoga izmēriem atbilst šā likuma 1.pielikumā norādītajam paraugam.
(5) Latvijas valsts karogs ir Latvijas valsts simbols.” (http://www.saeima.lv/simbolika/karogs.htm)

Katrs loģiski domājošs cilvēks meklēs precīzu karoga kŗāsu aprakstu augstāk pieminētajā 1. Pielikumā, bet še tev nu bija – tur nav ne vārda par karoga krāsu!

 „Latvijas valsts karoga likuma 1.pielikums
Latvijas valsts karoga platuma un garuma attiecība
Latvijas valsts karoga sarkanbaltsarkano svītru attiecība
$IMAGE1$
Latvijas valsts karoga likuma 2.pielikums
Karogu izvietojums
1. Karogu izvietojums pie ēkas, skatoties uz ēkas fasādi
$IMAGE2$
2. Karogu izvietojums pie ēkas, skatoties uz ēkas fasādi. Karogu izvietojums karogu mastos, skatoties uz karogu mastu rindu. Karogu izvietojums telpās, skatoties uz karogu rindu
$IMAGE3$
3. Karogu izvietojums karogu mastos, skatoties uz karogu mastu rindu. Karogu izvietojums telpās, skatoties uz karogu rindu
$IMAGE4$
4. Karogu izvietojums telpās, skatoties uz karogu rindu
$IMAGE5$
5. Karogu izvietojums telpā iezīmētā vietā (pie pults, mikrofona, galda)
$IMAGE6$
Latvijas valsts karoga likuma 3.pielikums
Latvijas valsts karoga vimpeļa platuma un garuma attiecība
$IMAGE7$

Pats trakākais, ka meklējot pareizo, pēdējo likuma versiju nākas izburties cauri visādām „zaudējis spēku” versijām. Kadēļ gan neapvienot visu vienā pareizā dokumentā, bet gan izvietot visādas norādes uz „zaudējis spēku” – lai tak cilvēki pamokās meklējot vēl arī saistītos dokumentus un aktus…
te bus pareizie!
http://www.likumi.lv/doc.php?id=200642&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=209092&from=off

Rodas jautājumi – kādēļ oficiālajās mājas lapās, kas popularizē Latvijas tēlu vēl joprojām (2010.gada 18. Augustā) ir pieejama maldinoša, novecojusi informācija?

  • Kādēļ pēkšņi tika mainīta Pantone krāsa (ņemot vērā to cik daudz karogi ir izgatavoti)?
  • Kādēļ netika noteikta arī CMYK krāsa?
  • Kādēļ oficiālajās mājas lapās ievietotā Latvijas Republikas simbolika ir izvietota tik atbaidošā kvalitātē?
  • Kādēļ Latvijas valsts ģerbonis drukai piemērotā versija izvietots tikai prezidenta mājas lapā, nevis tur, kur pēc loģikas tam vajadzētu būt – Likums par Latvijas valsts ģerboni?

Noderīgi: Latvijas valsts ģerbonis  prezidenta mājaslapā pieejams *.pdf formatā: http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=7029

Kadēļ nevar cilvēcīgi izveidot vienu patiesu dokumentu un izsūtīt visām atbildīgajām iestādēm, organizācijām, aģentūrām – ta sakot zināšanai un izvietošanai publiskajā vidē?

Šobrīd viens no neoficiāliem ieteikumiem ir izmantot Pantone 1807, bet ņemot vērā, to, ka dažādas programmas konvertē Pantone uz CMYK atšķirīgi, un risku ka uzliekot tuvu pie 50% BLACK iespiedējs var nodrukāt stipri tumšu krāsu, kas nebūt nelīdzināsies LR karogam… pamēginiet – = C 0% M 100% Y 96% K 28% ….

Gunita Rauba (Magone)

Comments are closed